Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Klaas van der Werff man fashion & casual is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Klaas van der Werff man fashion & casual niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Klaas van der Werff man fashion & casual aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Klaas van der Werff man fashion & casual is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen in een andere site.

Ontwerp en implementatie
Deze internetsite is ontwikkeld door Speak. Voor meer informatie kunt u terecht op www.speak.nl.

Bent u nieuwsgierig geworden naar ons uitgebreide assortiment en persoonlijke service? Kom eens langs in onze winkel!

Routebeschrijving
  • Cast Iron
  • Superdry
  • Giorgio
  • Profuomo
  • State of Art
  • PME Legend
  • Alberto
  • Cavello
  • Superdry